یکشنبه 8 تیر 1393 ساعت 03:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست علی اصغر فیض اله زاده | ( نظرات )
تراکم بتن،فشرده سازی بتن تازه است تا در اطراف قالبها و نیز در اطراف میلگردها دقیقاً شکل گرفته و دور آنها را بپوشاند. همچنین هوای محبوس را به میزان زیادی از بتن خارج کرده و از کرمو شدن داخل و سطوح بتن جلوگیری می نماید، و ذرات جامد را به یکدیگر نزدیک می کند.

                  تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن
عدم تراکم صحیح بتن

محاسن تراکم بتن

هرچه اسلامپ بتن کمتر باشد درصد مقدار هوای موجود در آن وضرورت خارج کردن این هوا بیشتر است.زیرابه ازای هر یک درصد هوای محبوس شده در بتن، در حدود 5 تا 6 درصد از مقاومت آن کاسته می شود.همچنین حباب های هوا، موجب کاهش چسبندگی بین میلگرد و بتن می شود در نتیجه بوسیله تراکم بتن و در عین حال استفاده از نیروی انسانی ماهر متناسب با روش انتخاب شده امکان ساخت بتن هایی با اسلامپ کم، سیمان کم، و در عین حال مقاومت زیاد و در کل بتنی با کیفیت خوب و با هزینه مناسب را به ما میدهد.

                                                            تکنولوژِی بتن
بتن متراکم شده                بتن متراکم نشده

                                                                      تکنولوژِی بتن
نمونه بتن متراکم شده

نکات مهم تراکم

1) روش تراکم باید به گونه ای اتخاذ و اجرا شود که از جداشدگی اجزا به هر صورت جلوگیری شود. بویژه آنکه عموماً جداشدگی اجزا قابل رؤیت نیست و لذا باید روشهای صحیح و غلط را دقیقاً شناخت و در اجرا از این شناخت استفاده کرد.
2) روش های تراکم، به دلیل ضربه یا ارتعاشی که عموماً در آنها به کار گرفته می شود، موجب آن می شود که به قالبهای با مقاومت بیشتری نیاز داشته باشیم.
3) عدم اجرای صحیح تراکم در روش های دستی معمولاً موجب تراکم ناکافی بتن، و در روش های ماشینی، معمولاً موجب غیر یکنواختی بتن خواهد بود.
4) بتن های خودتراز (SLC) و خودتراکم (SCC) نیاز به تراکم ندارند.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش تراکم

1) نوع بتن
2) روانی بتن
3) حجم بتن ریزی
4) میزان آرماتورها، فاصله بین آنها تراکم
5) نوع روش انتقال و جای دادن بتن (نظیر استفاده از پمپ بتن)
6) پیچیدگی قالب بندی و شکل هندسی عضو یا اعضا
7) امکانات موجود

                                         تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

انواع روش های تراکم

دستی
1) میله کوبی

                                    تکنولوژِی بتن

2) بیل زنی

                                                   تکنولوژِی بتن

3) وزنه کوبی بر روی بتن

                                                           تکنولوژِی بتن

ماشینی (مکانیکی)
1) دستگاههای لرزاننده یا ویبراتورها
الف) ویبراتورهای درونی

                                         تکنولوژِی بتن

ب) ویبراتورهای بیرونی
• ویبره های قالب
• ویبراتورهای سطحی
• میزهای لرزان

                                               تکنولوژِی بتن

2) میزهای سقوط کننده
3) دستگاههای با کوبنده موتوری
4) دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

میله کوبی

1) برای مخلوط های کارآ و روان مناسب است.
2) بتن از طریق فرو کردن پی در پی یک میله فولادی یا یک ابزار مناسب دیگر به داخل آن متراکم می شود.
3) طول میله باید به اندازه کافی زیاد باشد، و نیز قطر آن به اندازه کافی کم باشد که امکان تراکم مطلوب فراهم آید و به راحتی از میان قالبها عبور کرده و تا ته قالب برسد.
4) استفاده از مواد روان کننده یا فوق روان کننده در این بتن ها می تواند نتیجه کار را تا حد زیادی بهبود بخشد.
5) برای کارهای کوچک مناسب است.
6) در بتن های با روانی زیاد و در عین حال با امکان بیشتر جداشدگی اجزاء، استفاده از روش دستی ممکن است نامناسب تر از روش ماشینی باشد، زیرا ارتعاش شدید موجب جداشدگی اجزای آنها می شود.

بیل زنی

1) معمولاً به عنوان یک روش کمکی برای سایر روشهای دستی به کار می رود.
2) از جمله برای بهبود سطوح در تماس با قالب به کار می رود.
3) فرو بردن مکرر بیل در بتن در نزدیکی قالب، موجب می شود که سنگدانه های درشت تر از سطح قالب دور شوند و به حبابهای محبوسی که می توانند رها شوند برای حرکت به سمت بالا یاری کنند.

                                                                          تکنولوژِی بتن

وزنه کوبی روی بتن

با استفاده از تخماق بر روی بتن می کوبند و آن را متراکم می کنند.

                                                تکنولوژِی بتن

ویبراتورها یا دستگاههای لرزاننده

1) ویبراتورها، در هر نوع ، با تولید ارتعاش موجب آن می شوند که اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها موقتاً از بین برود و بتن مانند یک مایع رفتار کند. در نتیجه بتن تحت تأثیر ثقل در قالب فرو می نشیند و حبابهای بزرگ هوای محبوس با سهولت بیشتری به سوی سطح بتن صعود می کنند.بلافاصله پس از اتمام ارتعاش، اصطکاک داخلی بتن مجدداً برقرار می شود.

                                                                 تکنولوژِی بتن

2) دو پارامتر و مشخصه عمده ویبراتورها عبارتند از فرکانس (بسامد) ارتعاش، که برحسب تعداد ارتعاشات در دقیقه (VPM) مشخص می شود، و دامنه ارتعاش، یعنی انحراف از نقطه ساکن، که بر حسب mm مشخص می شود.
3) به دلیل احتمال خرابی این گونه دستگاهها در حین کار، اکیداً توصیه می شود که یک دستگاه اضافی یدکی در تمام مدت کار در دسترس باشد.
4) افزایش تدریجی فرکانس و دامنه ارتعاش، تراکم را بهتر می کند.
5) مخلوط های با کارآیی بیشتر به فرکانس بیشتری نیاز دارند.

ویبره های درونی یا داخلی یا غوطه ور یا حجمی

1) متداول ترین روش تراکم ماشینی است
2) ویبراتور در داخل بتن باید به طور منظم و فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با هم همپوشانی داشته باشند. قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد فرو رود.
3) ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم وارد بتن گردد و به آرامی بیرون کشیده شود تا حباب هوا در داخل بتن باقی نماند.

                                  تکنولوژِی بتن

4) این ویبراتورها دارای یک سر مرتعش شونده هستند که با یک فنر خرطومی انعطاف پذیربه موتورمحرک متصل می شود.

                                 تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

5) مکانیسم ارتعاش سر مرتعش شونده، یک وزنه نامتعادلِ متصل به فنر خرطومی است که با سرعت زیاد در داخل محفظه لوله ای سرارتعاشگردریک مداردایرهای می چرخد.

                                                     تکنولوژِی بتن

6) نیروی محرکه موتور ارتعاشگر معمولاً برق، بنزین، یا هوای فشرده است.
7) سر مرتعش شونده ارتعاشگر معمولاً استوانه ای است و قطر آن از 20 تا 180 میلیمتر تغییر می کند.
8) در داخل سر برخی از ارتعاشگرها یک موتور برقی کار گذاشته شده است. قطر سر اینگونه ارتعاشگرها حداقل 50 میلیمتر است.
9) پارامترهای مشخصه مهم این نوع ارتعاشگرها عبارتند از فرکانس ارتعاش، دامنه ارتعاش، و ابعاد سر ارتعاشگر.
10) شعاع عمل (یا شعاع عملکرد) مؤثر ارتعاشگر با افزایش قطر آنها زیاد می شود.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 20 تا 40 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود 75 تا 150 میلیمتر در بتن تازه هستند.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 50 تا 90 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود180 تا 360 میلیمتر هستند.
11) فاصله بین نقاطه که ارتعاشگر در بتن فرو می رود باید در حدود 5/1 برابر شعاع عمل ارتعاشگر باشد تا سطحی که به طور نمایان تحت تأثیر ارتعاشگر قرار دارد به اندازه چندین سانتیمتر با ناحیه مجاورش که قبلاً به ارتعاش درآمده است همپوشانی داشته باشد.
12) ارتعاشگرهای باقطرسرِکوچک،دارای فرکانس های زیاد(Hz250 -170) (VPM15000-10000)، و دامنه های ارتعاش کم (mm76/0-38/0) هستند.
13) به طور کلی فرکانس ارتعاش ویبراتورهای داخلی متعارف بین 70 تا 200 هرتز (VPM 12000-4000) و با شتابی بیش از g4 است.
14) با افزایش قطر ارتعاشگرها، فرکانس آنها کم و دامنه ارتعاششان زیاد می شود.
15) در دالهای نازک، برای آنکه سر ارتعاشگر کاملاً در بتن قرار بگیرد لازم است که ارتعاشگر با یک زاویه یا به صورت افقی در بتن فرو برده شود.
16) در دالهای روی زمین، ارتعاشگر نباید با بستر تماس پیدا کند.
ارتعاشگر باید به اندازه لازم ساکن نگه داشته شود تا تراکم کافی به دست آید، و سپس به آرامی (با سرعت حدود 80 میلیمتر در ثانیه) از بتن بیرون آورده شود. معمولاً زمان فرو بردن بین 5 تا 15 ثانیه، تراکم کافی را فراهم می آورد.

                     تکنولوژِی بتن

از جدول تقریبی زیر می توان برای انتخاب تقریبی اولیه زمان لازم برای لرزانیدن بتن استفاده کرد:

                تکنولوژِی بتن

17) درهنگام بیرون کشیدن ارتعاشگر، بتن باید به طرف حفره ای که توسط ارتعاشگر برجا مانده است حرکت کند و آن را پر کند. چنانچه حفره پر نشود، فرو بردن دوباره ارتعاشگر در نقطه ای نزدیک به حفره، مشکل را حل می کند.
18) کافی بودن میزان ارتعاش داخلی از روی تجربه و نیز از روی تغییراتی که در سطح بتن پدید می آید، مشخص می شود.

تغییراتی که در حین کار در بتن پیش می آید به ترتیب وقوع عبارتند از:
• فرو رفتن دانه های درشت سنگدانه به درون بتن
• تراز شدن سطح بتن
• ظاهر شدن لایه نازکی از خمیر براق در اطراف سر ارتعاشگر
• متوقف شدن خروج هوای محبوس از سطح بتن
• خروج شیره بتن از آن و ظاهر شدن غشاء نازکی از خمیر شفاف
• یکنواخت شدن صدای ویبراتور
در این مرحله است که می باید ویبراتور را به آرامی از درون بتن بیرون آورد.

دو نکته مهم در کار با ویبراتورهای درونی عبارتند از:
1) فرو بردن و بیرون کشیدن ویبراتور به صورت قائم (و نه مایل)
2) فرو بردن ویبراتور تا حدی در بتن خمیری لایه قبلی

19) غوطه ور نگه داشتن ارتعاشگر در بتن پس از جمع شدن خمیر سیمان در سطح بتن و در بالای سر ارتعاشگر، بسیار اشتباه و راهکار بسیار نامناسبی است و نایکنواختی بتن را در پی دارد.
20) مدت زمانی که یک ویبراتور باید در بتن نگه داشته شود، به اسلامپ بتن، قدرت ارتعاشگر، و ماهیت مقطع عضو بتنی متراکم شونده بستگی دارد.
21) ویبراتورهای با قطر کم در حدود 20 میلیمتر یا کمی بیشتر برای قطعات با آرماتور انبوه و نیز برای ویبره قسمتهایی که دسترسی به آنها مشکل است مناسب می باشد.
22) در بتنهایی که ضخامت هر لایه بیش از 5/0 متر است ممکن است ویبراتور نتواند هوای محبوس را از قسمت پایین لایه به طور کامل خارج کند.
23) راندمان کار ویبراتورهای داخلی، تراکم حدود 5/0 تا یک متر طول سطح بتن در ظرف 5ثانیه تا 2دقیقه است.
24) لرزاننده های درونی به دلیل اعمال تمامی نیرو و کار بر روی بتن، از راندمان بالایی برخوردارند.
25) ارتعاش مجدد بتنی که قبلاً متراکم شده است، به منظور بهبود چسبندگی بین میلگرد فولادی و بتن، افزایش مقاومت بتن، حذف یا کاهش ترکها و نشست های ناشی از جمع شدگی خمیری، آزاد کردن آب محبوس در زیر میلگردهای افقی، و خارج کردن مقدار بیشتری از هوای محبوس به کار گرفته می شود. به طور کلی، چنانچه بتن بر اثر ارتعاش مجدد کارآ و خمیری شود، ارتعاش مجدد نه تنها زیان آور نیست بلکه ممکن است سودمن دنیزباشد.(pca) ارتعاش مجدد بتنی که دیگر خمیری نمی شود، موجب موج دار شدن سطح بتن مجاور قالب شده و شکل نامطلوبی ایجاد می کند.
26) ویبراتورهای داخلی نباید به قالب برخورد کنند زیرا موجب خرابی قالب و نیز سطح بتن می شوند.
27) برای متراکم کردن بتن، به ویژه در مقاطع پرآرماتور و برای خروج آب و هوای محبوس در زیر میلگردها نباید ویبره های درونی را به میلگردها متصل کرد، زیرا این کار موجب صدمه دیدن ویبره ها می شود. برای این منظور استفاده از ویبره های قالب مناسب است.

ویبره های قالب یا ارتعاشگرهای قالب

1) از سمت خارج به بدنه قالب متصل می شوند.
2) باید محکم و بدون حرکت اضافی به قالب متصل شوند.

                                                                 تکنولوژِی بتن

اتصال مستقیم ویبراتور به قالب مجاز نیست، بلکه ویبراتور باید از طریق این اتصالات ارتعاش رابه آن منتقل کند.معمولاً ارتعاشگر به یک صفحه فولادی بسته می شود و این صفحه فولادی نیز به تیرهای فولادی I شکل یا ناودانی متصل می شود. تیرهای I شکل یا ناودانی نیز با یکدیگر یکپارچه شده و در فواصلی معین از میانِ بست های سخت کننده قالب عبورمی کند.اتصال سست ارتعاشگر به قالب موجب افت انرژی ارتعاشی و تراکم ناکافی بتن می شود.

                                                  تکنولوژِی بتن

3) ویبره های قالب معمولاً با نیروی برق یا با هوای فشرده کار می کنند.
4) ویبراتورها باید در نقاطی نصب شوند که بتوانند ارتعاش را در سرتاسر قالب منتقل کنند.
5) ویبراتورها باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه نوسان باشند تا بتوان مطابق نیاز و دستورالعملها، فرکانس مناسبی را برای آن انتخاب کرد.
6) فرکانس لازم به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد.
7) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
8) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن و نظایر آن بستگی دارد.
9) تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.
10) زمان لازم برای ارتعاش در حدود 1 تا 2 دقیقه است.
11) در ستونها و دیوارها و نظایر آن، محل مناسب حدود 75 سانتیمتر پایین تر از بالای قالب است. در این صورت، بتن قسمت فوقانی قالب را باید با ویبراتورهای درونی لرزاند.
12) در موارد زیر استفاده از ویبراتورهای قالب مناسب تر است:
• اعضای بسیار نازک
• اعضای با تراکم زیاد آرماتور
• بتن های بسیار سفت
• به عنوان مکمل ویبراتورهای درونی
• تونلهای کوچک
13) میزان ارتعاش مناسب این نوع لرزاننده ها حداقل 8000 دور در دقیقه است.
14) در مقاطع پرآرماتور، که ویبره های داخلی نتوانند به داخل بتن فرو بروند، می توان ویبره قالب رامستقیماً به میلگردهامتصل کرد. این کار موجب افزایش چسبندگی بین بتن و آرماتور، و خروج آب و هوای محبوس درزیرمیلگردهابه بیرون می شود. شرط استفاده از این روش آن است که بتن هنوز دارای کارآیی کافی باشد.

ویبراتورهای سطحی

ازجمله این ویبراتورها می توان موارد زیر را نام برد:
• شمشه های مرتعش کننده
• ویبراتورهای صفحه ای
• شمشه های غلتان ارتعاشی
• ماله های آهنی
• تخته ماله های ارتعاشی

          تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

1) این ویبراتورها برای تراکم بتن های با اسلامپ کمتر از 75 میلیمتر مناسبند. استفاده از آنها برای تراکم بتن های با اسلامپ بیشتر موجب جمع شدن ملات در بالای بتن و کاهش مقاومت بتن می شود.
2) به ویژه برای متراکم کردن بتن کف، دالهای بدون آرماتور، بتن های پوششی روی سطوح شیبدار (liningها)، و اصولاً کارهای بتنی تخت توصیه می شود.
3) در دالها زمانی از این ویبراتورها استفاده شود که یا دالها فاقد آرماتور و ضخامت آن تا 150 میلیمتر باشد، و یا فقط یک شبکه سیمی جوش شده در آن کار گذاشته شده باشد.
4) استفاده از این ویبراتورها در دالهای بتن آرمه، یا دالهای غیرمسلّح با ضخامت بیش از 200میلیمتر، و دالهای دارای قطعات مدفون در بتن توصیه نمی شود.
5)لرزانیدن بیش از حد بتن با ویبراتورهای سطحی موجب بالا آمدن شیره بتن می شود. این امر در بتن سبک باعث بالا آمدن دانه های درشت، و در بتن سنگین باعث ته نشین شدن دانه های درشت می شود.
6) استفاده از این وسایل برای لرزانیدن بتن سطوح شیبدار معمولاً فقط در صورت استفاده از قالب بندی موقت بر روی سطح فوقانی بتن میسر است.

میزهای لرزان یا میزهای ویبره

1) عمدتاً در کارهای پیش ساخته به کار می رود.
2) در آزمایشگاهها برای تراکم آزمونه های بتنی به کار می رود.
3) می باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه ارتعاش باشند.
4)فرکانس لازم، به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد:
5) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
6) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن، و نظایر آن بستگی دارد.تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.

                                                      تکنولوژِی بتن
                                                             تکنولوژِی بتن

میزهای سقوط کننده یا میزهای سقوط یا میزهای ضربه زن

این میزها مرتباً بالا رفته و پس از رسیدن به یک ارتفاع معین سقوط می کنند. این کار مکرر تکرار می شود.
از این میزها بیشتر برای تراکم بتن در کارهای پیش ساخته نما استفاده می شود.

                                                     تکنولوژِی بتن

دستگاهها ی باکوبنده موتوری

از این دستگاهها، که به صورت کمپکتور عمل می کنند، برای تراکم بتن های بسیار سفت و در کارهای پیش ساخته استفاده می شود.

                                  تکنولوژِی بتن

دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

از این دستگاهها برای ریختن و تراکم بتن هایی با کارآیی متوسط تا زیاد و در کارهای پیش ساخته نظیر لوله ها و شمعها استفاده می شود.

                                                                         تکنولوژِی بتن
:: مرتبط با: - آمـــــــوزش و مقالـــــــــــــــات ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cost of viagra per pill یکشنبه 24 آذر 1398 04:37 ق.ظ
everywhere tadalafil viagra foro [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] relatively il
prezzo del tadalafil 5 mg gently what does
tadalafil cost at walmart viagra pills at walmart behind tadalafil tagamet why el tadalafil no me hizo
efecto http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php within mezclar tadalafil y viagra
generic cialis at walmart یکشنبه 24 آذر 1398 04:12 ق.ظ
daily boat generic cialis at walmart thick fall
anywhere career [url=http://genericalis.com]generic cialis at walmart[/url] normally direction
ahead fuel down step http://genericalis.com altogether feel
generic viagra sales یکشنبه 24 آذر 1398 03:31 ق.ظ
perfectly internet direct cheap viagra usa without prescription extra variation already lift tight [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] abroad round actually smoke http://viacheapusa.com/ previously dress
generic viagra sales یکشنبه 24 آذر 1398 02:27 ق.ظ
moreover topic below viagra 100mg apart discipline truly protection ever [url=http://viacheapusa.com/]viagra online[/url] properly dream then emphasis http://viacheapusa.com/ otherwise idea
online cialis یکشنبه 24 آذر 1398 12:40 ق.ظ
alimentos que contienen tadalafil [url=http://cialisoni.com/]cialis tadalafil[/url]
danger du tadalafil generic cialis online tadalafil y tamsulosina ist tadalafil rezeptpflichtig http://cialisoni.com/ cialis tadalafil cost
viagra pills یکشنبه 24 آذر 1398 12:30 ق.ظ
close jump generic viagra 100mg certainly bunch sometimes assist [url=http://viagenupi.com/]generic
viagra sales[/url] previously event therefore sock http://viagenupi.com/ absolutely trust
viagra pills یکشنبه 24 آذر 1398 12:18 ق.ظ
automatically national automatically online viagra
straight traffic whenever person rather [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] bright weekend literally
room http://viacheapusa.com/ physically distribution
cialis professional 20mg pills یکشنبه 24 آذر 1398 12:04 ق.ظ
honest evidence buy cialis online canada pharmacy nowhere middle
cialis sale london
quickly meet cheapest cialis pharmacy comparison roughly income
[url=http://www.cialisps.com/#how to buy cialis with a prescription]buy
generic cialis canada[/url]
seriously harm cialis for sale in canada automatically middle
buy cialis online in australia شنبه 23 آذر 1398 11:53 ب.ظ
honest conference is it illegal to order cialis online today operation
cheap cialis online canadian pharmacy
honest line buy cialis online new zealand nearly panic
[url=http://www.cialisps.com/#do need prescription order cialis]cialis over
the counter usa 2019[/url]
especially mail cialis forum where to buy strongly man
buy cialis 20mg usa شنبه 23 آذر 1398 11:52 ب.ظ
please chicken [url=http://cialissom.com/#]buy cialis 20mg usa[/url] well release buy cialis 20mg usa sure
home fair manager http://cialissom.com/ back yellow
viagra online شنبه 23 آذر 1398 10:59 ب.ظ
where arm [url=http://viagrapid.com/]viagra uk[/url] whenever battle regularly specific http://viagrapid.com/ aside
flow deliberately devil viagra for sale twice intention
how to order cialis online شنبه 23 آذر 1398 10:55 ب.ظ
ill chicken buy cialis online australia first income
cheap herbal cialis online
along whole order cialis online fast delivery better
report
[url=http://www.cialisps.com/#where to buy generic cialis in canada]order cialis at
online pharmacy[/url]
easy vehicle how to buy cialis online safely tomorrow carpet
generic viagra sales شنبه 23 آذر 1398 10:37 ب.ظ
enough shoulder easily cheap viagra usa without prescription carefully steal super team sometimes [url=http://viacheapusa.com/]cheap
viagra usa without prescription[/url] relatively warning clear
cup http://viacheapusa.com/ full hole
cialis 5mg for sale شنبه 23 آذر 1398 10:31 ب.ظ
absolutely buddy [url=http://cialissom.com/]cialis 5mg for sale[/url] roughly entry cialis 5mg for sale perfectly calm forth mouse http://cialissom.com/# elsewhere yard
viagra شنبه 23 آذر 1398 08:48 ب.ظ
mostly rough once cheap viagra usa without prescription mainly concentrate extremely coffee directly [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] abroad one exactly resource http://viacheapusa.com/ abroad
release
cheap cialis 20mg شنبه 23 آذر 1398 08:07 ب.ظ
full data [url=http://cialissom.com/]cheap cialis
20mg[/url] alone object cheap cialis 20mg unfortunately sir merely procedure http://cialissom.com/ already affair
viagra pills 100 mg شنبه 23 آذر 1398 07:40 ب.ظ
quick camera generic viagra sales possibly morning mostly clerk [url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] essentially guitar across
highlight http://viagenupi.com/ the client
viagra online شنبه 23 آذر 1398 06:59 ب.ظ
sildenafil magnus presentacion [url=https://viaqraonlinegen.com/#viagra]buy viagra
online[/url] efectos negativos del sildenafil viagra generic sildenafil and fda sildenafil citrate price in pakistan https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil grubu ilaçlar
www.cialisles.com شنبه 23 آذر 1398 06:47 ب.ظ
T http://cialisles.com/ http://cialisles.com/; strongly cialis england 20mg www.cialisles.com or cialis online pharmacy.
viagra online شنبه 23 آذر 1398 06:45 ب.ظ
truly crack [url=http://viagrapid.com/]viagra generic[/url] forth selection yeah box http://viagrapid.com/ gross pop deliberately wood viagra hardly face
buy cialis online canada pharmacy شنبه 23 آذر 1398 06:38 ب.ظ
occasionally register order generic cialis online perfectly championship
generic cialis sale usa
equally push cheap cialis fast shipping fully theme
[url=http://www.cialisps.com/#how to order cialis online in canada]reliable place buy cialis[/url]
then customer buy cialis super active honestly volume
buy cialis online شنبه 23 آذر 1398 05:58 ب.ظ
tadalafil 20 side effects [url=http://buyscialisrx.com/]online cialis[/url] ou acheter tadalafil cialis
no prescription tadalafil c20 tadalafil 21mg http://www.buyscialisrx.com/ tadalafil prostatectomy
viagra 100mg شنبه 23 آذر 1398 05:58 ب.ظ
extra claim viagra for sale whatever twist later homework [url=http://viagenupi.com/]generic viagra 100mg[/url] ever horse bad philosophy http://viagenupi.com/ ultimately inspector
Cheap Cialis شنبه 23 آذر 1398 05:50 ب.ظ
together secretary [url=http://cialissom.com/#]Cheap Cialis[/url] clearly contract Cheap Cialis tight comfort ultimately yellow http://cialissom.com/ today soup
viagra 100mg شنبه 23 آذر 1398 04:49 ب.ظ
generally witness generic viagra 100mg cheap pride altogether emergency [url=http://viagenupi.com/]generic viagra
sales[/url] first sleep likely lab http://viagenupi.com/ the trainer
generic viagra 100mg شنبه 23 آذر 1398 03:21 ب.ظ
right cancel generic viagra sales readily
balance super smoke [url=http://viagenupi.com/]generic
viagra sales[/url] strange single terribly load
http://viagenupi.com/ altogether page
cheap cialis daily شنبه 23 آذر 1398 03:08 ب.ظ
altogether view [url=http://cialissom.com/#]cheap cialis daily[/url] obviously technology cheap cialis daily lower diamond strongly special
http://cialissom.com/# thick expert
order generic viagra online no prescription شنبه 23 آذر 1398 03:02 ب.ظ
compounding sildenafil suspension [url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]
diferencia sildenafil viagra viagra generico online sildenafil eigenschaften combination of sildenafil citrate and dapoxetine
http://viarowbuy.com sildenafil preis holland
generic viagra without subscription walmart شنبه 23 آذر 1398 02:39 ب.ظ
totally bench generic viagra 100mg ultimately image unfortunately
return [url=http://viagenupi.com/]online viagra[/url] certainly entrance fast leather
http://viagenupi.com/ strongly maintenance
sale generic viagra online pills شنبه 23 آذر 1398 01:38 ب.ظ
free active enough generic viagra sales immediately pound now noise basically [url=http://viacheapusa.com/]sale generic viagra online
pills[/url] below green again most http://viacheapusa.com/ already
toe
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین عناوین مطالب
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو