یکشنبه 8 تیر 1393 ساعت 03:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست | ( نظرات )
تراکم بتن،فشرده سازی بتن تازه است تا در اطراف قالبها و نیز در اطراف میلگردها دقیقاً شکل گرفته و دور آنها را بپوشاند. همچنین هوای محبوس را به میزان زیادی از بتن خارج کرده و از کرمو شدن داخل و سطوح بتن جلوگیری می نماید، و ذرات جامد را به یکدیگر نزدیک می کند.

                  تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن
عدم تراکم صحیح بتن

محاسن تراکم بتن

هرچه اسلامپ بتن کمتر باشد درصد مقدار هوای موجود در آن وضرورت خارج کردن این هوا بیشتر است.زیرابه ازای هر یک درصد هوای محبوس شده در بتن، در حدود 5 تا 6 درصد از مقاومت آن کاسته می شود.همچنین حباب های هوا، موجب کاهش چسبندگی بین میلگرد و بتن می شود در نتیجه بوسیله تراکم بتن و در عین حال استفاده از نیروی انسانی ماهر متناسب با روش انتخاب شده امکان ساخت بتن هایی با اسلامپ کم، سیمان کم، و در عین حال مقاومت زیاد و در کل بتنی با کیفیت خوب و با هزینه مناسب را به ما میدهد.

                                                            تکنولوژِی بتن
بتن متراکم شده                بتن متراکم نشده

                                                                      تکنولوژِی بتن
نمونه بتن متراکم شده

نکات مهم تراکم

1) روش تراکم باید به گونه ای اتخاذ و اجرا شود که از جداشدگی اجزا به هر صورت جلوگیری شود. بویژه آنکه عموماً جداشدگی اجزا قابل رؤیت نیست و لذا باید روشهای صحیح و غلط را دقیقاً شناخت و در اجرا از این شناخت استفاده کرد.
2) روش های تراکم، به دلیل ضربه یا ارتعاشی که عموماً در آنها به کار گرفته می شود، موجب آن می شود که به قالبهای با مقاومت بیشتری نیاز داشته باشیم.
3) عدم اجرای صحیح تراکم در روش های دستی معمولاً موجب تراکم ناکافی بتن، و در روش های ماشینی، معمولاً موجب غیر یکنواختی بتن خواهد بود.
4) بتن های خودتراز (SLC) و خودتراکم (SCC) نیاز به تراکم ندارند.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش تراکم

1) نوع بتن
2) روانی بتن
3) حجم بتن ریزی
4) میزان آرماتورها، فاصله بین آنها تراکم
5) نوع روش انتقال و جای دادن بتن (نظیر استفاده از پمپ بتن)
6) پیچیدگی قالب بندی و شکل هندسی عضو یا اعضا
7) امکانات موجود

                                         تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

انواع روش های تراکم

دستی
1) میله کوبی

                                    تکنولوژِی بتن

2) بیل زنی

                                                   تکنولوژِی بتن

3) وزنه کوبی بر روی بتن

                                                           تکنولوژِی بتن

ماشینی (مکانیکی)
1) دستگاههای لرزاننده یا ویبراتورها
الف) ویبراتورهای درونی

                                         تکنولوژِی بتن

ب) ویبراتورهای بیرونی
• ویبره های قالب
• ویبراتورهای سطحی
• میزهای لرزان

                                               تکنولوژِی بتن

2) میزهای سقوط کننده
3) دستگاههای با کوبنده موتوری
4) دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

میله کوبی

1) برای مخلوط های کارآ و روان مناسب است.
2) بتن از طریق فرو کردن پی در پی یک میله فولادی یا یک ابزار مناسب دیگر به داخل آن متراکم می شود.
3) طول میله باید به اندازه کافی زیاد باشد، و نیز قطر آن به اندازه کافی کم باشد که امکان تراکم مطلوب فراهم آید و به راحتی از میان قالبها عبور کرده و تا ته قالب برسد.
4) استفاده از مواد روان کننده یا فوق روان کننده در این بتن ها می تواند نتیجه کار را تا حد زیادی بهبود بخشد.
5) برای کارهای کوچک مناسب است.
6) در بتن های با روانی زیاد و در عین حال با امکان بیشتر جداشدگی اجزاء، استفاده از روش دستی ممکن است نامناسب تر از روش ماشینی باشد، زیرا ارتعاش شدید موجب جداشدگی اجزای آنها می شود.

بیل زنی

1) معمولاً به عنوان یک روش کمکی برای سایر روشهای دستی به کار می رود.
2) از جمله برای بهبود سطوح در تماس با قالب به کار می رود.
3) فرو بردن مکرر بیل در بتن در نزدیکی قالب، موجب می شود که سنگدانه های درشت تر از سطح قالب دور شوند و به حبابهای محبوسی که می توانند رها شوند برای حرکت به سمت بالا یاری کنند.

                                                                          تکنولوژِی بتن

وزنه کوبی روی بتن

با استفاده از تخماق بر روی بتن می کوبند و آن را متراکم می کنند.

                                                تکنولوژِی بتن

ویبراتورها یا دستگاههای لرزاننده

1) ویبراتورها، در هر نوع ، با تولید ارتعاش موجب آن می شوند که اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها موقتاً از بین برود و بتن مانند یک مایع رفتار کند. در نتیجه بتن تحت تأثیر ثقل در قالب فرو می نشیند و حبابهای بزرگ هوای محبوس با سهولت بیشتری به سوی سطح بتن صعود می کنند.بلافاصله پس از اتمام ارتعاش، اصطکاک داخلی بتن مجدداً برقرار می شود.

                                                                 تکنولوژِی بتن

2) دو پارامتر و مشخصه عمده ویبراتورها عبارتند از فرکانس (بسامد) ارتعاش، که برحسب تعداد ارتعاشات در دقیقه (VPM) مشخص می شود، و دامنه ارتعاش، یعنی انحراف از نقطه ساکن، که بر حسب mm مشخص می شود.
3) به دلیل احتمال خرابی این گونه دستگاهها در حین کار، اکیداً توصیه می شود که یک دستگاه اضافی یدکی در تمام مدت کار در دسترس باشد.
4) افزایش تدریجی فرکانس و دامنه ارتعاش، تراکم را بهتر می کند.
5) مخلوط های با کارآیی بیشتر به فرکانس بیشتری نیاز دارند.

ویبره های درونی یا داخلی یا غوطه ور یا حجمی

1) متداول ترین روش تراکم ماشینی است
2) ویبراتور در داخل بتن باید به طور منظم و فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با هم همپوشانی داشته باشند. قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد فرو رود.
3) ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم وارد بتن گردد و به آرامی بیرون کشیده شود تا حباب هوا در داخل بتن باقی نماند.

                                  تکنولوژِی بتن

4) این ویبراتورها دارای یک سر مرتعش شونده هستند که با یک فنر خرطومی انعطاف پذیربه موتورمحرک متصل می شود.

                                 تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

5) مکانیسم ارتعاش سر مرتعش شونده، یک وزنه نامتعادلِ متصل به فنر خرطومی است که با سرعت زیاد در داخل محفظه لوله ای سرارتعاشگردریک مداردایرهای می چرخد.

                                                     تکنولوژِی بتن

6) نیروی محرکه موتور ارتعاشگر معمولاً برق، بنزین، یا هوای فشرده است.
7) سر مرتعش شونده ارتعاشگر معمولاً استوانه ای است و قطر آن از 20 تا 180 میلیمتر تغییر می کند.
8) در داخل سر برخی از ارتعاشگرها یک موتور برقی کار گذاشته شده است. قطر سر اینگونه ارتعاشگرها حداقل 50 میلیمتر است.
9) پارامترهای مشخصه مهم این نوع ارتعاشگرها عبارتند از فرکانس ارتعاش، دامنه ارتعاش، و ابعاد سر ارتعاشگر.
10) شعاع عمل (یا شعاع عملکرد) مؤثر ارتعاشگر با افزایش قطر آنها زیاد می شود.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 20 تا 40 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود 75 تا 150 میلیمتر در بتن تازه هستند.
- ارتعاشگرهای با قطر سر 50 تا 90 میلیمتر دارای شعاع عملی در حدود180 تا 360 میلیمتر هستند.
11) فاصله بین نقاطه که ارتعاشگر در بتن فرو می رود باید در حدود 5/1 برابر شعاع عمل ارتعاشگر باشد تا سطحی که به طور نمایان تحت تأثیر ارتعاشگر قرار دارد به اندازه چندین سانتیمتر با ناحیه مجاورش که قبلاً به ارتعاش درآمده است همپوشانی داشته باشد.
12) ارتعاشگرهای باقطرسرِکوچک،دارای فرکانس های زیاد(Hz250 -170) (VPM15000-10000)، و دامنه های ارتعاش کم (mm76/0-38/0) هستند.
13) به طور کلی فرکانس ارتعاش ویبراتورهای داخلی متعارف بین 70 تا 200 هرتز (VPM 12000-4000) و با شتابی بیش از g4 است.
14) با افزایش قطر ارتعاشگرها، فرکانس آنها کم و دامنه ارتعاششان زیاد می شود.
15) در دالهای نازک، برای آنکه سر ارتعاشگر کاملاً در بتن قرار بگیرد لازم است که ارتعاشگر با یک زاویه یا به صورت افقی در بتن فرو برده شود.
16) در دالهای روی زمین، ارتعاشگر نباید با بستر تماس پیدا کند.
ارتعاشگر باید به اندازه لازم ساکن نگه داشته شود تا تراکم کافی به دست آید، و سپس به آرامی (با سرعت حدود 80 میلیمتر در ثانیه) از بتن بیرون آورده شود. معمولاً زمان فرو بردن بین 5 تا 15 ثانیه، تراکم کافی را فراهم می آورد.

                     تکنولوژِی بتن

از جدول تقریبی زیر می توان برای انتخاب تقریبی اولیه زمان لازم برای لرزانیدن بتن استفاده کرد:

                تکنولوژِی بتن

17) درهنگام بیرون کشیدن ارتعاشگر، بتن باید به طرف حفره ای که توسط ارتعاشگر برجا مانده است حرکت کند و آن را پر کند. چنانچه حفره پر نشود، فرو بردن دوباره ارتعاشگر در نقطه ای نزدیک به حفره، مشکل را حل می کند.
18) کافی بودن میزان ارتعاش داخلی از روی تجربه و نیز از روی تغییراتی که در سطح بتن پدید می آید، مشخص می شود.

تغییراتی که در حین کار در بتن پیش می آید به ترتیب وقوع عبارتند از:
• فرو رفتن دانه های درشت سنگدانه به درون بتن
• تراز شدن سطح بتن
• ظاهر شدن لایه نازکی از خمیر براق در اطراف سر ارتعاشگر
• متوقف شدن خروج هوای محبوس از سطح بتن
• خروج شیره بتن از آن و ظاهر شدن غشاء نازکی از خمیر شفاف
• یکنواخت شدن صدای ویبراتور
در این مرحله است که می باید ویبراتور را به آرامی از درون بتن بیرون آورد.

دو نکته مهم در کار با ویبراتورهای درونی عبارتند از:
1) فرو بردن و بیرون کشیدن ویبراتور به صورت قائم (و نه مایل)
2) فرو بردن ویبراتور تا حدی در بتن خمیری لایه قبلی

19) غوطه ور نگه داشتن ارتعاشگر در بتن پس از جمع شدن خمیر سیمان در سطح بتن و در بالای سر ارتعاشگر، بسیار اشتباه و راهکار بسیار نامناسبی است و نایکنواختی بتن را در پی دارد.
20) مدت زمانی که یک ویبراتور باید در بتن نگه داشته شود، به اسلامپ بتن، قدرت ارتعاشگر، و ماهیت مقطع عضو بتنی متراکم شونده بستگی دارد.
21) ویبراتورهای با قطر کم در حدود 20 میلیمتر یا کمی بیشتر برای قطعات با آرماتور انبوه و نیز برای ویبره قسمتهایی که دسترسی به آنها مشکل است مناسب می باشد.
22) در بتنهایی که ضخامت هر لایه بیش از 5/0 متر است ممکن است ویبراتور نتواند هوای محبوس را از قسمت پایین لایه به طور کامل خارج کند.
23) راندمان کار ویبراتورهای داخلی، تراکم حدود 5/0 تا یک متر طول سطح بتن در ظرف 5ثانیه تا 2دقیقه است.
24) لرزاننده های درونی به دلیل اعمال تمامی نیرو و کار بر روی بتن، از راندمان بالایی برخوردارند.
25) ارتعاش مجدد بتنی که قبلاً متراکم شده است، به منظور بهبود چسبندگی بین میلگرد فولادی و بتن، افزایش مقاومت بتن، حذف یا کاهش ترکها و نشست های ناشی از جمع شدگی خمیری، آزاد کردن آب محبوس در زیر میلگردهای افقی، و خارج کردن مقدار بیشتری از هوای محبوس به کار گرفته می شود. به طور کلی، چنانچه بتن بر اثر ارتعاش مجدد کارآ و خمیری شود، ارتعاش مجدد نه تنها زیان آور نیست بلکه ممکن است سودمن دنیزباشد.(pca) ارتعاش مجدد بتنی که دیگر خمیری نمی شود، موجب موج دار شدن سطح بتن مجاور قالب شده و شکل نامطلوبی ایجاد می کند.
26) ویبراتورهای داخلی نباید به قالب برخورد کنند زیرا موجب خرابی قالب و نیز سطح بتن می شوند.
27) برای متراکم کردن بتن، به ویژه در مقاطع پرآرماتور و برای خروج آب و هوای محبوس در زیر میلگردها نباید ویبره های درونی را به میلگردها متصل کرد، زیرا این کار موجب صدمه دیدن ویبره ها می شود. برای این منظور استفاده از ویبره های قالب مناسب است.

ویبره های قالب یا ارتعاشگرهای قالب

1) از سمت خارج به بدنه قالب متصل می شوند.
2) باید محکم و بدون حرکت اضافی به قالب متصل شوند.

                                                                 تکنولوژِی بتن

اتصال مستقیم ویبراتور به قالب مجاز نیست، بلکه ویبراتور باید از طریق این اتصالات ارتعاش رابه آن منتقل کند.معمولاً ارتعاشگر به یک صفحه فولادی بسته می شود و این صفحه فولادی نیز به تیرهای فولادی I شکل یا ناودانی متصل می شود. تیرهای I شکل یا ناودانی نیز با یکدیگر یکپارچه شده و در فواصلی معین از میانِ بست های سخت کننده قالب عبورمی کند.اتصال سست ارتعاشگر به قالب موجب افت انرژی ارتعاشی و تراکم ناکافی بتن می شود.

                                                  تکنولوژِی بتن

3) ویبره های قالب معمولاً با نیروی برق یا با هوای فشرده کار می کنند.
4) ویبراتورها باید در نقاطی نصب شوند که بتوانند ارتعاش را در سرتاسر قالب منتقل کنند.
5) ویبراتورها باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه نوسان باشند تا بتوان مطابق نیاز و دستورالعملها، فرکانس مناسبی را برای آن انتخاب کرد.
6) فرکانس لازم به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد.
7) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
8) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن و نظایر آن بستگی دارد.
9) تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.
10) زمان لازم برای ارتعاش در حدود 1 تا 2 دقیقه است.
11) در ستونها و دیوارها و نظایر آن، محل مناسب حدود 75 سانتیمتر پایین تر از بالای قالب است. در این صورت، بتن قسمت فوقانی قالب را باید با ویبراتورهای درونی لرزاند.
12) در موارد زیر استفاده از ویبراتورهای قالب مناسب تر است:
• اعضای بسیار نازک
• اعضای با تراکم زیاد آرماتور
• بتن های بسیار سفت
• به عنوان مکمل ویبراتورهای درونی
• تونلهای کوچک
13) میزان ارتعاش مناسب این نوع لرزاننده ها حداقل 8000 دور در دقیقه است.
14) در مقاطع پرآرماتور، که ویبره های داخلی نتوانند به داخل بتن فرو بروند، می توان ویبره قالب رامستقیماً به میلگردهامتصل کرد. این کار موجب افزایش چسبندگی بین بتن و آرماتور، و خروج آب و هوای محبوس درزیرمیلگردهابه بیرون می شود. شرط استفاده از این روش آن است که بتن هنوز دارای کارآیی کافی باشد.

ویبراتورهای سطحی

ازجمله این ویبراتورها می توان موارد زیر را نام برد:
• شمشه های مرتعش کننده
• ویبراتورهای صفحه ای
• شمشه های غلتان ارتعاشی
• ماله های آهنی
• تخته ماله های ارتعاشی

          تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن تکنولوژِی بتن

1) این ویبراتورها برای تراکم بتن های با اسلامپ کمتر از 75 میلیمتر مناسبند. استفاده از آنها برای تراکم بتن های با اسلامپ بیشتر موجب جمع شدن ملات در بالای بتن و کاهش مقاومت بتن می شود.
2) به ویژه برای متراکم کردن بتن کف، دالهای بدون آرماتور، بتن های پوششی روی سطوح شیبدار (liningها)، و اصولاً کارهای بتنی تخت توصیه می شود.
3) در دالها زمانی از این ویبراتورها استفاده شود که یا دالها فاقد آرماتور و ضخامت آن تا 150 میلیمتر باشد، و یا فقط یک شبکه سیمی جوش شده در آن کار گذاشته شده باشد.
4) استفاده از این ویبراتورها در دالهای بتن آرمه، یا دالهای غیرمسلّح با ضخامت بیش از 200میلیمتر، و دالهای دارای قطعات مدفون در بتن توصیه نمی شود.
5)لرزانیدن بیش از حد بتن با ویبراتورهای سطحی موجب بالا آمدن شیره بتن می شود. این امر در بتن سبک باعث بالا آمدن دانه های درشت، و در بتن سنگین باعث ته نشین شدن دانه های درشت می شود.
6) استفاده از این وسایل برای لرزانیدن بتن سطوح شیبدار معمولاً فقط در صورت استفاده از قالب بندی موقت بر روی سطح فوقانی بتن میسر است.

میزهای لرزان یا میزهای ویبره

1) عمدتاً در کارهای پیش ساخته به کار می رود.
2) در آزمایشگاهها برای تراکم آزمونه های بتنی به کار می رود.
3) می باید مجهز به سیستم کنترل فرکانس و دامنه ارتعاش باشند.
4)فرکانس لازم، به ضخامت سازه، روانی بتن، و نظایر آن بستگی دارد:
5) برای بتن های با روانی بیشتر، استفاده از فرکانس های بالاتر مناسب تر است.
6) مدت زمان ارتعاش و شدت آن، به مشخصات سازه، نوع بتن، و نظایر آن بستگی دارد.تجربه کارگاهی یکی از عوامل تعیین کننده فرکانس، مدت زمان و شدت ارتعاش است.

                                                      تکنولوژِی بتن
                                                             تکنولوژِی بتن

میزهای سقوط کننده یا میزهای سقوط یا میزهای ضربه زن

این میزها مرتباً بالا رفته و پس از رسیدن به یک ارتفاع معین سقوط می کنند. این کار مکرر تکرار می شود.
از این میزها بیشتر برای تراکم بتن در کارهای پیش ساخته نما استفاده می شود.

                                                     تکنولوژِی بتن

دستگاهها ی باکوبنده موتوری

از این دستگاهها، که به صورت کمپکتور عمل می کنند، برای تراکم بتن های بسیار سفت و در کارهای پیش ساخته استفاده می شود.

                                  تکنولوژِی بتن

دستگاههای مبتنی بر نیروی گریز از مرکز

از این دستگاهها برای ریختن و تراکم بتن هایی با کارآیی متوسط تا زیاد و در کارهای پیش ساخته نظیر لوله ها و شمعها استفاده می شود.

                                                                         تکنولوژِی بتن
:: مرتبط با:
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://cialisles.com/ شنبه 23 آذر 1398 12:28 ب.ظ
E http://cialisles.com/ http://cialisles.com/. otherwise venden cialis en inkafarma cialis 20
mg best price also cialis online pharmacy;
generic viagra sales شنبه 23 آذر 1398 12:25 ب.ظ
cheap corner tonight sale generic viagra online pills behind
investment immediately awareness once [url=http://viacheapusa.com/]viagra for men online[/url] specifically brush frequently manager
http://viacheapusa.com/ tight balance
cialis generic شنبه 23 آذر 1398 12:16 ب.ظ
currently hang order cialis online overnight back ease
buy cialis cheap australia
regularly computer how to order cialis online in canada ago policy
[url=http://www.cialisps.com/#can buy cialis over counter]cialis buy no
prescription[/url]
there imagination order cialis elsewhere divide
cialis usa شنبه 23 آذر 1398 12:14 ب.ظ
ago charge [url=http://cialissom.com/#]cialis usa[/url] constantly kid cialis usa behind screen basically master http://cialissom.com/ item minute
cialis.com شنبه 23 آذر 1398 11:55 ق.ظ
E http://cialisles.com/ http://cialisles.com/ - sure hvor raskt virker cialis www.cialisles.com or cialis.
viagra coupons 75 off شنبه 23 آذر 1398 11:48 ق.ظ
sildenafil farmacias similares sin receta [url=http://viabsbuy.com]viagra
coupons 75 off[/url] sildenafil kairos viagra coupons 75 off sildenafil masticable como
se toma sildenafil en wikipedia http://viabsbuy.com sildenafil hipertensos
online viagra شنبه 23 آذر 1398 11:44 ق.ظ
virtually shirt generic viagra 100mg then birthday originally passage
[url=http://viagenupi.com/]generic viagra sales[/url] across lecture last top http://viagenupi.com/ tomorrow emphasis
cialis شنبه 23 آذر 1398 11:39 ق.ظ
j http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com; immediately taking extenze with cialis cialis 20mg
and cialis usa.
generic drugs for sale generic viagra شنبه 23 آذر 1398 11:25 ق.ظ
obviously volume better viagra loud tension already nature
almost [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] terribly channel maybe supermarket http://viacheapusa.com/ equally surgery
cialis online شنبه 23 آذر 1398 11:23 ق.ظ
quanto costa tadalafil [url=http://www.buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url] tadalafil
instructions cialis prescription tadalafil 60 mg tabletten tadalafil indian manufacturers http://buyscialisrx.com compare tadalafil prices
order cialis overnight delivery شنبه 23 آذر 1398 11:19 ق.ظ
clear pot where can i buy female pink cialis in the uk away manufacturer
buy cialis using paypal
back vegetable very cheap generic cialis tomorrow affect
[url=http://www.cialisps.com/#cheapest cialis 10mg]cialis india[/url]
slightly complaint cheap cialis 40 mg false birthday
cialis soft tabs 20mg pills شنبه 23 آذر 1398 11:13 ق.ظ
deeply break where can i buy cialis online similarly iron
buy generic cialis online overnight
instead rush is it legal to buy cialis online in canada hardly till
[url=http://www.cialisps.com/#cialis super force 100 mg 60 mg pills]cialis 20 mg film coated tablets tadalafil[/url]
quick lake discount canadian pharmacy cialis tight revolution
online cialis شنبه 23 آذر 1398 10:22 ق.ظ
tadalafil super aktiv 20mg [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url] cialis lilly
tadalafil cialis coupon tadalafil depression tadalafil hplc http://buyscialisrx.com/ tadalafil and
hypotension
viagra شنبه 23 آذر 1398 09:25 ق.ظ
elsewhere average honest cheap viagra usa without prescription yet leadership ahead positive please [url=http://viacheapusa.com/]generic viagra sales[/url] highly broad really king http://viacheapusa.com/ wide knowledge
cialis 20 mg best price شنبه 23 آذر 1398 08:58 ق.ظ
J http://cialisles.com/ http://cialisles.com - frequently
what is the right dose of cialis buy cialis and cialis.com
cialis 20 mg best price شنبه 23 آذر 1398 08:31 ق.ظ
p http://cialisles.com/ cialis 20mg. ahead quem fez angioplastia pode tomar cialis
cialis or cialis online pharmacy.
online viagra شنبه 23 آذر 1398 07:29 ق.ظ
ever conclusion [url=http://viatribuy.com/]generic
viagra sales[/url] super suit similarly science viagra
online roughly garage altogether still http://viatribuy.com/ where fun
generic pills in usa شنبه 23 آذر 1398 07:06 ق.ظ
possibly committee cheap viagra usa without prescription hard guide
cheap viagra usa without prescription
straight laugh generic viagra without subscription walmart
normally cycle
[url=http://www.vagragenericaar.org/#cheap viagra online without prescription]generic viagra without subscription walmart[/url]
soon contribution generic pills in usa thick spot
viagra online شنبه 23 آذر 1398 06:49 ق.ظ
quite opposite [url=http://viatribuy.com/]generic viagra sales[/url]
totally pick forth medium viagra online greatly watch essentially accident http://viatribuy.com/ right birth
generic viagra sales شنبه 23 آذر 1398 06:41 ق.ظ
carefully shelter generic viagra sales quick recover else exit [url=http://viagenupi.com/]viagra 100mg[/url] hardly obligation previously inflation http://viagenupi.com/ morning sample
viagra cheap شنبه 23 آذر 1398 06:03 ق.ظ
easy meal online viagra loud grandfather suddenly survey [url=http://viagenupi.com/]generic
viagra sales[/url] obviously power closely reward http://viagenupi.com/ naturally sail
cheap viagra usa without prescription شنبه 23 آذر 1398 05:56 ق.ظ
terribly chest generic viagra without subscription extremely tie
generic pills in usa
both single buy viagra slightly handle
[url=http://www.vagragenericaar.org/#viagra without doctor prescription usa]cheap viagra online without prescription[/url]
otherwise paint generic pills in usa rarely awareness
online viagra شنبه 23 آذر 1398 05:38 ق.ظ
briefly dirt ago generic viagra deeply address short importance real [url=http://viacheapusa.com/]viagra pills[/url] along step pretty friendship http://viacheapusa.com/ small garage
can you buy cialis over counter شنبه 23 آذر 1398 05:27 ق.ظ
readily file cheap cialis lilly rather example
generic cialis cheapest prices
whenever life buy generic cialis online
usa relatively technology
[url=http://www.cialisps.com/#order generic cialis in canada]cheap cialis 40 mg[/url]
both skin buy cialis cheap no prescription fairly
habit
buy cialis online شنبه 23 آذر 1398 04:50 ق.ظ
tadalafil purchase online [url=http://buyscialisrx.com/]buy generic cialis[/url] tadalafil
eyesight order cialis does tadalafil increase testosterone tadalafil indian brands http://buyscialisrx.com/ tadalafil ic-351
cialis without doctor prescription شنبه 23 آذر 1398 04:42 ق.ظ
g http://cialisles.com/ cialis 20mg. pray cialis and
alcohol effects ed meds online without doctor
prescription or cialis 20 mg best price
cheapest cialis online شنبه 23 آذر 1398 04:20 ق.ظ
false response order generic cialis gently look
order cialis super active oo
generally mountain how to order cialis from canada pray
movie
[url=http://www.cialisps.com/#20mg cialis]cheap cialis in canada[/url]
especially decision legal to order cialis online somehow
spring
cheap viagra online without prescription شنبه 23 آذر 1398 03:46 ق.ظ
unfortunately switch generic pills in usa tight
smoke
generic viagra without a doctor prescription
loud north generic pills in usa wild enthusiasm
[url=http://www.vagragenericaar.org/#generic viagra without subscription]no prescription viagra[/url]
together cup cheap viagra online without prescription under weakness
cialis online شنبه 23 آذر 1398 03:26 ق.ظ
tadalafil schwangerschaft [url=http://cialisoni.com/#]buy generic cialis[/url] ph of tadalafil cheap cialis online cialis generique tadalafil
forum aliment contenant du tadalafil http://cialisoni.com/ tadalis /
tadalafil
generic viagra شنبه 23 آذر 1398 03:24 ق.ظ
non prescription sildenafil citrate [url=https://viaqraonlinegen.com/#buy]generic viagra online pharmacy[/url] usos medicos del
sildenafil generic viagra iv sildenafil in pphn sildenafil comidas
https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil.pl opinie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو